កម្សាន្ត | April 21, 2020 | 1,347

កម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ថ្មី និងមានអ្នកជាសះស្បើយ០៣បន្ថែមទៀត

កាលពីម៉ោង ៧ : ​០០ ព្រឹក  ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ ថាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ​COVID-19 ថ្មី​ទេ ក្នុងពេលដែលអ្នកជំងឺជាសះស្បើយ០៣ បើគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ២០២០ អ្នកជាសះស្បើយ១១០នាក់។

 បើតាមការប្រកាសរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖

មតិយោបល់