កម្សាន្ត | April 14, 2020 | 1,471

ថ្ងៃទី១៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែមេសា ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយ ពីតិចទៅច្រើន សូមប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់។

មតិយោបល់