កម្សាន្ត | April 14, 2020 | 1,418

អបអរសាទរ កម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ថ្មី ទេ និងមានអ្នកជាសះស្បើយរហូតដល់១៤នាក់

កាលពីម៉ោង ៧ : ​០០ ព្រឹក  ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ ថាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19 ថ្មី​ទេ ក្នុងពេលដែលអ្នកជំងឺជាសះស្បើយរហូតដល់១៤ នាក់ បើគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ២០២០ អ្នកជាសះស្បើយកើនឡើងដល់៩១នាក់។

បើតាមការប្រកាសរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖

 

មតិយោបល់