កម្សាន្ត | April 13, 2020 | 1,325

កម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ថ្មី ទេ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយឡើយ ដោយការធ្វើតេស្ត២លើក

កាលពីម៉ោង ៧ : ​០០ ព្រឹក  ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ ថាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19 ថ្មី​ទេ ក្នុងពេលដែលអ្នកជំងឺមិនមានជាសះស្បើយ បើគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ២០២០ អ្នកជាសះស្បើយនូវដដែរ៧៧នាក់។

បើតាមការប្រកាសរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖

មតិយោបល់